ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ
Επιλέξτε τον τύπο επιχείρησης σας πιο κάτω για να δείτε την χρέωση
Κατηγορία Επιχείρησης
Μήνες
Months
Επιλέξτε Μέσο Μαζικής Μεταφοράς
Γραμμές
Τύπος τηλεοπτικού σταθμού
Είδος εκδήλωσης
Τύπος Ξενοδοχείου
Αριθμός δωματίων
Θέσεις

Γενικές Παρατηρήσεις:

*Στον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χώρος του υποστατικού που
χρησιμοποιείται, από τους πελάτες (χρήσιμος χώρος).
*Στα ως άνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 5%.
*Το παρόν αμοιβολόγιο ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2018 και έως ότου αντικατασταθεί με άλλο.