ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Νομικό Τμήμα
Το νομικό μας τμήμα στελεχώνεται από έμπειρους, εξειδικευμένους νομικούς επιστήμονες που έχουν επικεντρωθεί στα θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στον τομέα αυτό.
Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
Τμήμα Αδειοδότησης
Η προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων ερμηνευτών / εκτελεστών έχει κατοχυρωθεί νομικά σε όλο τον κόσμο. Εθνικές νομοθεσίες, διακρατικές και παγκόσμιες συνθήκες εξασφαλίζουν την προστασία τους.

Επιτρέπουν επίσης τη σύσταση οργανισμών και εταιρειών που αναλαμβάνουν, για λογαριασμό των μελών τους, να επιβλέπουν την ορθή τήρηση των κανόνων που ισχύουν καθώς και να αποδίδουν τα δικαιώματα στα μέλη τους.

Η CNR αδειοδοτεί για τα συγγενικά δικαιώματα ερμηνευτών /εκτελεστών όλα τα είδη επιχειρήσεων. Παράλληλα, συλλέγει καταλόγους χρησιμοποιηθέντος ρεπερτορίου από την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, τους οποίους και αναλύει για τη δίκαιη απόδοση προς τους δικαιούχους.

Η διαδικασία αδειοδότησης είναι πολύ απλή. Συγκεκριμένα:

Αφού ληφθεί η απαραίτητη πληροφόρηση για το είδος, το μέγεθος, τους πραγματικούς μήνες λειτουργίας μιας επιχείρησης, ακολούθως εκδίδεται τιμολόγιο για το ποσό εύλογης αμοιβής που της αντιστοιχεί για την καταβολή των συγγενικών δικαιωμάτων ερμηνευτών / εκτελεστών και εξασφάλιση της σχετικής άδειας. Η καταβολή της αμοιβής γίνεται σε συνεννόηση με το τμήμα αδειοδότησης το οποίο και είναι υπεύθυνο για την έκδοση της άδειας και της σχετικής απόδειξης.
Τμήμα Ενημέρωσης / Διαφώτισης
Τμήμα Πληροφορικής
Προσφέρει την τεχνική υποστήριξη, διαχειρίζεται εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα για την καταχώρηση και εμπεριστατωμένη ανάλυση δεδομένων διασφαλίζοντας την διαφάνεια των δραστηριοτήτων μας.
Λογιστήριο