ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι το Συγγενικό Δικαίωμα?
Οι ερμηνευτές, οι μουσικοί και όλοι όσοι εργάζονται και συμμετέχουν στην εκτέλεση και ερμηνεία ενός μουσικού έργου είναι οι δικαιούχοι του λεγόμενου «Συγγενικού Δικαιώματος». Ορίζεται από το νόμο ως «συγγενές» με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και ως δικαίωμα για το οποίο επίσης πρέπει να καταβάλλεται ένα τέλος (αμοιβή) προς τους δικαιούχους (ερμηνευτές-εκτελεστές) για την δημόσια αναπαραγωγή των έργων τους, ξεχωριστό απο το τέλος (αμοιβή) που καταβάλλεται προς το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τι εννοούμε όταν λέμε Δημόσια Εκτέλεση
Τι είδος μουσικής καλύπτει η Άδεια
Πληρώνω άδεια για πνευματικά δικαιώματα. Πρέπει να πληρώσω και για συγγενικά δικαιώματα ή είμαι καλυμμένος;
Η υποχρέωση καταβολής Συγγενικών Δικαιωμάτων αποτελεί ξεχωριστή υποχρέωση από την υποχρέωση καταβολής Πνευματικών Δικαιωμάτων. Η καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει οποιονδήποτε από την υποχρέωση καταβολής συγγενικών δικαιωμάτων.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ χρήσης της μουσικής ως χρήσιμης ή απαραίτητης για την επιχείρηση;
Παίρνουμε τη μουσική μας, από έναν προμηθευτή υπηρεσιών μουσικής κάλυψης, έτσι έχουμε ήδη πληρώσει για αυτή. Πρέπει να πληρώσουμε και την CNR;
Χρησιμοποιούμε μουσική αναμονής στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καθώς και μουσική στο εστιατόριο της εταιρείας μας. Μήπως αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται δύο άδειες;
Διοργανώνουμε μια ετήσια εκδήλωση. Χρειαζόμαστε μια άδεια για αυτή;
Μήπως μικρές, μη κερδοσκοπικές ενώσεις / οργανώσεις που απαρτίζονται από εθελοντές δεν χρειάζονται άδεια;
Είμαι αισθητικός και δέχομαι μόνο λίγους πελάτες την εβδομάδα. Πρέπει να καταβάλλω πλήρη δικαιώματα;
Έχω μόνο μια τηλεόραση στο κατάστημά μου. Πρέπει πάλι να πληρώσω δικαιώματα;
Τι θα συμβεί αν δεν πληρώσω;
Που πηγαίνουν τα ποσά που εισπράττει η CNR;
Έχω πολλά καταστήματα όπου γίνεται χρήση μουσικής. Πώς μπορώ να λάβω άδεια για αυτά;