ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

Η μουσική χρησιμοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ο καθένας από τους οποίους έχει τη δική του λειτουργία και συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα, η χρήση μουσικής σε μία αποθήκη ή γραφείο έχει ως στόχο να καταστεί η εργασία πιο ευχάριστη για τους εργαζόμενους.

Η χρήση μουσικής σε ένα εμπορικό κέντρο να ψυχαγωγήσει τους ανθρώπους που κάνουν τις αγορές τους ή σε ένα νυχτερινό κέντρο να προσφέρει διασκέδαση στους θαμώνες. Πλην όμως, στις περιπτώσεις αυτές η χρήση της μουσικής συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης.

Οι διάφορες κατηγορίες του αμοιβολογίου έχουν δημιουργηθεί με κριτήριο τη χρησιμότητα της μουσικής βάσει του είδους της επιχείρησης, λαμβανομένων υπόψη και άλλων κριτηρίων όπως είναι το μέγεθος του χώρου στον οποίο χρησιμοποιείται η μουσική καθώς και η εποχικότητα.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το αμοιβολόγιο δημόσιας εκτέλεσης εδώ.