Εμπορικά Κέντρα

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ηχογραφημένη μουσική στην επιχείρησή σας, θα πρέπει να εξασφαλίσετε άδεια συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής από την CNR.

Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζουμε ότι όλοι οι ερμηνευτές και οι εκτελεστές θα λαμβάνουν αμοιβή για την χρήση της μουσικής που έχουν εκτελέσει.

Για τον υπολογισμό κόστους της άδειας για τα εμπορικά κέντρα τα κριτήρια εφαρμόζονται μόνο για τους κοινοχρηστους χώρους που αναπαράγουν δημόσια μουσική που ελέγχονται απο την επιχείρηση που διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο.

Καταστήματα και επιχειρήσεις εντός του εμπορικού κέντρου αδειοδοτούνται ξεχωριστά προς τον εκάστοτε ιδιοκτήτη κάθε επιχείρησης και υπάγονται στην αντίστοιχη κατηγορία της λειτουργίας τους.

Η CNR λαμβάνει υπόψη το είδος και το μέγεθος μιας επιχείρησης καθώς επίσης τους πραγματικούς μήνες λειτουργίας της εντός του ημερολογιακού έτους.

Για εκτίμηση κόστους της άδειας για το χώρο σας, κάντε κλικ εδώ.